top of page

appella

to call on sb to do sth
to appeal

zokk morfemiku:

-appell-

tranżittiv u intranżittiv

tranżittività:

imperfett

perfett

imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

nappella
tappella
jappella
tappella
nappellaw
tappellaw
jappellaw

appellajt
appellajt
appella
appellat
appellajna
appellajtu
appellaw

appella

appellaw

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

negattiv
tal-imperfett

negattiv
tal-perfett

negattiv
tal-imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

ma nappellax
ma tappellax
ma jappellax
ma tappellax
ma nappellawx
ma tappellawx
ma jappellawx

ma appellajtx
ma appellajtx
ma appellax
ma appellatx
ma appellajniex
ma appellajtux
ma appellawx

tappellax

tappellawx

pronomi mehmużin

bottom of page