top of page

approva

to approve

zokk morfemiku:

-approv-

tranżittiv

tranżittività:

imperfett

perfett

imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

napprova
tapprova
japprova
tapprova
napprovaw
tapprovaw
japprovaw

approvajt
approvajt
approva
approvat
approvajna
approvajtu
approvaw

approva

approvaw

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

negattiv
tal-imperfett

negattiv
tal-perfett

negattiv
tal-imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

ma napprovax
ma tapprovax
ma japprovax
ma tapprovax
ma napprovawx
ma tapprovawx
ma japprovawx

ma approvajtx
ma approvajtx
ma approvax
ma approvatx
ma approvajniex
ma approvajtux
ma approvawx

tapprovax

tapprovawx

pronomi mehmużin

bottom of page