top of page

astjena

to abstain

zokk morfemiku:

-astjen-
-asten-
-astien-

intranżittiv

tranżittività:

imperfett

perfett

imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

nastjeni
tastjeni
jastjeni
tastjeni
nastjenu
tastjenu
jastjenu

astjenejt
astjenejt
astjena
astjeniet
astjenejna
astjenejtu
astjenew

astjeni

astjenu

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

negattiv
tal-imperfett

negattiv
tal-perfett

negattiv
tal-imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

ma nastjenix
ma tastjenix
ma jastjenix
ma tastjenix
ma nastjenux
ma tastjenux
ma jastjenux

ma astjenejtx
ma astjenejtx
ma astjeniex
ma astjenietx
ma astjenejniex
ma astjenejtux
ma astjenewx

tastjenix

tastjenux

Nota: il-verbi astena u astiena huma varjanti.

pronomi mehmużin

bottom of page