top of page

attenda

to attend

zokk morfemiku:

-attend-

tranżittiv u intranżittiv

tranżittività:

imperfett

perfett

imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

nattendi
tattendi
jattendi
tattendi
nattendu
tattendu
jattendu

attendejt
attendejt
attenda
attendiet
attendejna
attendejtu
attendew

attendi

attendu

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

negattiv
tal-imperfett

negattiv
tal-perfett

negattiv
tal-imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

ma nattendix
ma tattendix
ma jattendix
ma tattendix
ma nattendux
ma tattendux
ma jattendux

ma attendejtx
ma attendejtx
ma attendiex
ma attendietx
ma attendejniex
ma attendejtux
ma attendewx

tattendix

tattendux

pronomi mehmużin

bottom of page