Fittiexa 2

3707 results found for ""

 • verb.mt | tgerger

  lura tgerger tip: forma: mnissel II għerq: mudell: g-r-g-r kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitgerger titgerger jitgerger titgerger nitgergru titgergru jitgergru tgergirt tgergirt tgerger tgergret tgergirna tgergirtu tgergru tgerger tgergru ​

 • verb.mt | qassas

  lura qassas tip: forma: mnissel II għerq: mudell: q-s-s trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nqassas tqassas jqassas tqassas nqassu tqassu jqassu qassast qassast qassas qasset qassasna qassastu qassu qassas qassu Nota: il-verb 'qasqas' huwa varjant.

 • verb.mt | tħaddem

  lura tħaddem tip: forma: mnissel V għerq: mudell: ħ-d-m trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitħaddem titħaddem jitħaddem titħaddem nitħaddmu titħaddmu jitħaddmu tħaddimt tħaddimt tħaddem tħaddmet tħaddimna tħaddimtu tħaddmu tħaddem tħaddmu ​

 • verb.mt | beża’

  lura beża’ tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: b-ż-għ kiser trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nibża’ tibża’ jibża’ tibża’ nibżgħu tibżgħu jibżgħu bżajt bżajt beża’ beżgħet bżajna bżajtu beżgħu ibża’ ibżgħu ​

 • verb.mt | tkanta

  lura tkanta tip: forma: mnissel II għerq: mudell: k-n-t-j kwadrilitteru dgħajjef ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitkanta titkanta jitkanta titkanta nitkantaw titkantaw jitkantaw tkantajt tkantajt tkanta tkantat tkantajna tkantajtu tkantaw tkanta tkantaw ​

 • verb.mt | dgħajjef

  lura dgħajjef tip: forma: mnissel II għerq: mudell: d-j-f trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma ndgħajjef ddgħajjef jdgħajjef ddgħajjef ndgħajfu ddgħajfu jdgħajfu dgħajjift dgħajjift dgħajjef dgħajfet dgħajjifna dgħajjiftu dgħajfu dgħajjef dgħajfu ​

 • verb.mt | offra

  lura offra zokk morfemiku: -offr- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma noffri toffri joffri toffri noffru toffru joffru offrejt offrejt offra offriet offrejna offrejtu offrew offri offru ​

 • verb.mt | alloġġja

  lura alloġġja zokk morfemiku: -alloġġ- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nalloġġja talloġġja jalloġġja talloġġja nalloġġjaw talloġġjaw jalloġġjaw alloġġjajt alloġġjajt alloġġja alloġġjat alloġġjajna alloġġjajtu alloġġjaw alloġġja alloġġjaw Nota: il-verb alloġġa (-alloġġ-) huwa varjant.

 • verb.mt | mmaltratta

  lura mmaltratta zokk morfemiku: -maltratt- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimmaltratta timmaltratta jimmaltratta timmaltratta nimmaltrattaw timmaltrattaw jimmaltrattaw mmaltrattajt mmaltrattajt mmaltratta mmaltrattat mmaltrattajna mmaltrattajtu mmaltrattaw mmaltratta mmaltrattaw ​

 • verb.mt | xtegħel

  lura xtegħel tip: forma: mnissel VIII għerq: mudell: x-għ-l ftakar trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nixtegħel tixtegħel jixtegħel tixtegħel nixtegħlu tixtegħlu jixtegħlu xtegħelt xtegħelt xtegħel xtegħlet xtegħelna xtegħeltu xtegħlu xtegħel xtegħlu ​

 • verb.mt | ntebagħ

  lura ntebagħ tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: t-b-għ nkiser trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nintebagħ tintebagħ jintebagħ tintebagħ nintebgħu tintebgħu jintebgħu ntbagħt ntbagħt ntebagħ ntebgħet ntbagħna ntbagħtu ntebgħu ntebagħ ntebgħu Nota: il-verb 'ntabagħ' huwa varjant.

 • verb.mt | bies

  lura bies tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: b-w-s ħiet trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nbus tbus jbus tbus nbusu tbusu jbusu bist bist bies bieset bisna bistu biesu bus busu ​

 • verb.mt | raddad

  lura raddad tip: forma: mnissel II għerq: mudell: r-d-d trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nraddad traddad jraddad traddad nraddu traddu jraddu raddadt raddadt raddad raddet raddadna raddadtu raddu raddad raddu ​

 • verb.mt | ssebbaħ

  lura ssebbaħ tip: forma: mnissel V għerq: mudell: s-b-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nissebbaħ tissebbaħ jissebbaħ tissebbaħ nissebbħu tissebbħu jissebbħu ssebbaħt ssebbaħt ssebbaħ ssebbħet ssebbaħna ssebbaħtu ssebbħu ssebbaħ ssebbħu ​

 • verb.mt | inklina

  lura inklina zokk morfemiku: -inklin- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma ninklina tinklina jinklina tinklina ninklinaw tinklinaw jinklinaw inklinajt inklinajt inklina inklinat inklinajna inklinajtu inklinaw inklina inklinaw ​

 • verb.mt | kkampja

  lura kkampja zokk morfemiku: -kamp- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nikkampja tikkampja jikkampja tikkampja nikkampjaw tikkampjaw jikkampjaw kkampjajt kkampjajt kkampja kkampjat kkampjajna kkampjajtu kkampjaw kkampja kkampjaw Nota: il-verbi '(i)kkampeġġja' u '(i)kkampa' huma varjanti.

 • verb.mt | ddamdam

  lura ddamdam tip: forma: mnissel II għerq: mudell: d-m-d-m kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niddamdam tiddamdam jiddamdam tiddamdam niddamdmu tiddamdmu jiddamdmu ddamdamt ddamdamt ddamdam ddamdmet ddamdamna ddamdamtu ddamdmu ddamdam ddamdmu ​

 • verb.mt | xegħel

  lura xegħel tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: x-għ-l seraq trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nixgħel tixgħel jixgħel tixgħel nixegħlu tixegħlu jixegħlu xgħelt xgħelt xegħel xegħlet xgħelna xgħeltu xegħlu ixgħel ixegħlu ​

 • verb.mt | ddifrostja

  lura ddifrostja zokk morfemiku: -difrost- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niddifrostja tiddifrostja jiddifrostja tiddifrostja niddifrostjaw tiddifrostjaw jiddifrostjaw ddifrostjajt ddifrostjajt ddifrostja ddifrostjat ddifrostjajna ddifrostjajtu ddifrostjaw ddifrostja ddifrostjaw ​

 • verb.mt | mmassakra

  lura mmassakra zokk morfemiku: -massakr- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimmassakra timmassakra jimmassakra timmassakra nimmassakraw timmassakraw jimmassakraw mmassakrajt mmassakrajt mmassakra mmassakrat mmassakrajna mmassakrajtu mmassakraw mmassakra mmassakraw ​

 • verb.mt | mmaterjalizza

  lura mmaterjalizza zokk morfemiku: -materjal- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimmaterjalizza timmaterjalizza jimmaterjalizza timmaterjalizza nimmaterjalizzaw timmaterjalizzaw jimmaterjalizzaw mmaterjalizzajt mmaterjalizzajt mmaterjalizza mmaterjalizzat mmaterjalizzajna mmaterjalizzajtu mmaterjalizzaw mmaterjalizza mmaterjalizzaw ​

 • verb.mt | ħarbex

  lura ħarbex tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: ħ-r-b-x kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nħarbex tħarbex jħarbex tħarbex nħarbxu tħarbxu jħarbxu ħarbixt ħarbixt ħarbex ħarbxet ħarbixna ħarbixtu ħarbxu ħarbex ħarbxu ​

 • verb.mt | mmitiga

  lura mmitiga zokk morfemiku: -mitig- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimmitiga timmitiga jimmitiga timmitiga nimmitigaw timmitigaw jimmitigaw mmitigajt mmitigajt mmitiga mmitigat mmitigajna mmitigajtu mmitigaw mmitiga mmitigaw ​

 • verb.mt | dar

  lura dar tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: d-w-r trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma ndur ddur jdur ddur nduru dduru jduru dort dort dar daret dorna dortu daru dur duru ​

 • verb.mt | ssawwaf

  lura ssawwaf tip: forma: mnissel V għerq: mudell: s-w-f tħawwel trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nissawwaf tissawwaf jissawwaf tissawwaf nissawfu tissawfu jissawfu ssawwaft ssawwaft ssawwaf ssawfet ssawwafna ssawwaftu ssawfu ssawwaf ssawfu Nota: il-verb 'ssawwef' huwa varjant.

 • verb.mt | nstamat

  lura nstamat tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: s-m-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma ninstamat tinstamat jinstamat tinstamat ninstamtu tinstamtu jinstamtu nstmatt nstmatt nstamat nstamtet nstmatna nstmattu nstamtu nstamat nstamtu ​

 • verb.mt | ftaħar

  lura ftaħar tip: forma: mnissel VIII għerq: mudell: f-ħ-r trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niftaħar tiftaħar jiftaħar tiftaħar niftaħru tiftaħru jiftaħru ftaħart ftaħart ftaħar ftaħret ftaħarna ftaħartu ftaħru ftaħar ftaħru ​

 • verb.mt | ċellaq

  lura ċellaq tip: forma: mnissel II għerq: mudell: ċ-l-q trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nċellaq ċċellaq jċellaq ċċellaq nċellqu ċċellqu jċellqu ċellaqt ċellaqt ċellaq ċellqet ċellaqna ċellaqtu ċellqu ċellaq ċellqu ​

 • verb.mt | bbnazza

  lura bbnazza zokk morfemiku: -bnazz- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nibbnazza tibbnazza jibbnazza tibbnazza nibbnazzaw tibbnazzaw jibbnazzaw bbnazzajt bbnazzajt bbnazza bbnazzat bbnazzajna bbnazzajtu bbnazzaw bbnazza bbnazzaw ​

 • verb.mt | ingassa

  lura ingassa zokk morfemiku: -ingass- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma ningassa tingassa jingassa tingassa ningassaw tingassaw jingassaw ingassajt ingassajt ingassa ingassat ingassajna ingassajtu ingassaw ingassa ingassaw ​

 • verb.mt | tebaq

  lura tebaq tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: t-b-q trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitboq titboq jitboq titboq nitbqu titbqu jitbqu tbaqt tbaqt tebaq tebqet tbaqna tbaqtu tebqu itboq itbqu Nota: il-verb 'tabaq' huwa varjant.

 • verb.mt | ssawwab

  lura ssawwab tip: forma: mnissel V għerq: mudell: s-w-b tħawwel trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nissawwab tissawwab jissawwab tissawwab nissawbu tissawbu jissawbu ssawwabt ssawwabt ssawwab ssawbet ssawwabna ssawwabtu ssawbu ssawwab ssawbu Nota: il-verb 'ssawweb' huwa varjant.

 • verb.mt | damdam

  lura damdam tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: d-m-d-m kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma ndamdam ddamdam jdamdam ddamdam ndamdmu ddamdmu jdamdmu damdamt damdamt damdam damdmet damdamna damdamtu damdmu damdam damdmu ​

 • verb.mt | elenka

  lura elenka zokk morfemiku: -elenk- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nelenka telenka jelenka telenka nelenkaw telenkaw jelenkaw elenkajt elenkajt elenka elenkat elenkajna elenkajtu elenkaw elenka elenkaw ​

 • verb.mt | bbissja

  lura bbissja zokk morfemiku: -biss- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nibbissja tibbissja jibbissja tibbissja nibbissjaw tibbissjaw jibbissjaw bbissjajt bbissjajt bbissja bbissjat bbissjajna bbissjajtu bbissjaw bbissja bbissjaw ​

 • verb.mt | nxaqq

  lura nxaqq tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: x-q-q trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma ninxaqq tinxaqq jinxaqq tinxaqq ninxaqqu tinxaqqu jinxaqqu nxaqqejt nxaqqejt nxaqq nxaqqet nxaqqejna nxaqqejtu nxaqqew nxaqq nxaqqu ​

 • verb.mt | ġġiegħed

  lura ġġiegħed tip: forma: mnissel VI għerq: mudell: ġ-għ-d tbierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niġġiegħed tiġġiegħed jiġġiegħed tiġġiegħed niġġiegħdu tiġġiegħdu jiġġiegħdu ġġegħidt ġġegħidt ġġiegħed ġġiegħdet ġġegħidna ġġegħidtu ġġiegħdu ġġiegħed ġġiegħdu ​

 • verb.mt | tlanżat

  lura tlanżat tip: forma: mnissel II għerq: mudell: l-n-ż-t kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlanżat titlanżat jitlanżat titlanżat nitlanżtu titlanżtu jitlanżtu tlanżatt tlanżatt tlanżat tlanżtet tlanżatna tlanżattu tlanżtu tlanżat tlanżtu ​

 • verb.mt | kkattiżma

  lura kkattiżma zokk morfemiku: -kattiżm- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nikkattiżma tikkattiżma jikkattiżma tikkattiżma nikkattiżmaw tikkattiżmaw jikkattiżmaw kkattiżmajt kkattiżmajt kkattiżma kkattiżmat kkattiżmajna kkattiżmajtu kkattiżmaw kkattiżma kkattiżmaw ​

 • verb.mt | tgara

  lura tgara tip: forma: mnissel VI għerq: mudell: g-r-j trilitteru dgħajjef nieqes imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitgara titgara jitgara titgara nitgaraw titgaraw jitgaraw tgarajt tgarajt tgara tgarat tgarajna tgarajtu tgaraw tgara tgaraw ​

 • verb.mt | aċċelera

  lura aċċelera zokk morfemiku: -aċċeler- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma naċċelera taċċelera jaċċelera taċċelera naċċeleraw taċċeleraw jaċċeleraw aċċelerajt aċċelerajt aċċelera aċċelerat aċċelerajna aċċelerajtu aċċeleraw aċċelera aċċeleraw ​

 • verb.mt | faħħam

  lura faħħam tip: forma: mnissel II għerq: mudell: f-ħ-m trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nfaħħam tfaħħam jfaħħam tfaħħam nfaħħmu tfaħħmu jfaħħmu faħħamt faħħamt faħħam faħħmet faħħamna faħħamtu faħħmu faħħam faħħmu ​

 • verb.mt | kennen

  lura kennen tip: forma: mnissel II għerq: mudell: k-n-n trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nkennen tkennen jkennen tkennen nkennu tkennu jkennu kennint kennint kennen kennet kenninna kennintu kennu kennen kennu Nota: il-verb 'gennen' huwa varjant.

 • verb.mt | wissa

  lura wissa tip: forma: mnissel II għerq: mudell: w-s-j trilitteru dgħajjef nieqes imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nwissi twissi jwissi twissi nwissu twissu jwissu wissejt wissejt wissa wissiet wissejna wissejtu wissew wissi wissu ​

 • verb.mt | ddeduċa

  lura ddeduċa zokk morfemiku: -deduċ- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niddeduċi tiddeduċi jiddeduċi tiddeduċi niddeduċu tiddeduċu jiddeduċu ddeduċejt ddeduċejt ddeduċa ddeduċiet ddeduċejna ddeduċejtu ddeduċew ddeduċi ddeduċu ​

 • verb.mt | obbjetta

  lura obbjetta zokk morfemiku: -obbjett- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nobbjetta tobbjetta jobbjetta tobbjetta nobbjettaw tobbjettaw jobbjettaw obbjettajt obbjettajt obbjetta obbjettat obbjettajna obbjettajtu obbjettaw obbjetta obbjettaw ​

 • verb.mt | xabbat

  lura xabbat tip: forma: mnissel II għerq: mudell: x-b-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nxabbat xxabbat jxabbat xxabbat nxabbtu xxabbtu jxabbtu xabbatt xabbatt xabbat xabbtet xabbatna xabbattu xabbtu xabbat xabbtu ​

 • verb.mt | ntlemaħ

  lura ntlemaħ tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: l-m-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nintlemaħ tintlemaħ jintlemaħ tintlemaħ nintlemħu tintlemħu jintlemħu ntlemaħt ntlemaħt ntlemaħ ntlemħet ntlemaħna ntlemaħtu ntlemħu ntlemaħ ntlemħu ​

 • verb.mt | xiegħel

  lura xiegħel tip: forma: mnissel III għerq: mudell: x-għ-l bierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nxiegħel xxiegħel jxiegħel xxiegħel nxiegħlu xxiegħlu jxiegħlu xegħilt xegħilt xiegħel xiegħlet xegħilna xegħiltu xiegħlu xiegħel xiegħlu ​

 • verb.mt | nesa

  lura nesa tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: n-s-j trilitteru dgħajjef nieqes imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma ninsa tinsa jinsa tinsa ninsew tinsew jinsew nsejt nsejt nesa nsiet nsejna nsejtu nsew insa insew ​