Fittiexa

4590 items found for ""

 • verb.mt | lagħaq

  lura lagħaq to lick to kiss up to sb to eat everything up tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-għ-q seraq trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nilgħaq tilgħaq jilgħaq tilgħaq nilagħqu tilagħqu jilagħqu lgħaqt lgħaqt lagħaq lagħqet lgħaqna lgħaqtu lagħqu ilgħaq ilagħqu ​

 • verb.mt | lellex

  lura lellex to glitter to be showy or gaudy tip: forma: mnissel II għerq: mudell: l-l-x trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlellex tlellex jlellex tlellex nlellxu tlellxu jlellxu lellixt lellixt lellex lellxet lellixna lellixtu lellxu lellex lellxu ​

 • verb.mt | tlegleg

  lura tlegleg to be guzzled tip: forma: mnissel II għerq: mudell: l-g-l-g kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlegleg titlegleg jitlegleg titlegleg nitlegilgu titlegilgu jitlegilgu tlegligt tlegligt tlegleg tlegilget tlegligna tlegligtu tlegilgu tlegleg tlegilgu ​

 • verb.mt | laħħaq

  lura laħħaq to do sth in time to help sb so sth in time to promote to cope tip: forma: mnissel II għerq: mudell: l-ħ-q trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlaħħaq tlaħħaq jlaħħaq tlaħħaq nlaħħqu tlaħħqu jlaħħqu laħħaqt laħħaqt laħħaq laħħqet laħħaqna laħħaqtu laħħqu laħħaq laħħqu ​

 • verb.mt | lebleb

  lura lebleb to make sb crave sth tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-b-l-b kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlebleb tlebleb jlebleb tlebleb nlebilbu tlebilbu jlebilbu leblibt leblibt lebleb lebilbet leblibna leblibtu lebilbu lebleb lebilbu ​

 • verb.mt | lagħlagħ

  lura lagħlagħ to speak with difficulty tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-għ-l-għ kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlagħlagħ tlagħlagħ jlagħlagħ tlagħlagħ nlagħalgħu tlagħalgħu jlagħalgħu lagħlagħt lagħlagħt lagħlagħ lagħalgħet lagħlagħna lagħlagħtu lagħalgħu lagħlagħ lagħalgħu ​

 • verb.mt | lagħab

  lura lagħab to play to gamble to be unsteady to be undecided to strike to tamper tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-għ-b seraq trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nilgħab tilgħab jilgħab tilgħab nilagħbu tilagħbu jilagħbu lgħabt lgħabt lagħab lagħbet lgħabna lgħabtu lagħbu ilgħab ilagħbu ​

 • verb.mt | tlaqqa’

  lura tlaqqa’ to be brought together to converge tip: forma: mnissel V għerq: mudell: l-q-għ tkisser trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlaqqa’ titlaqqa’ jitlaqqa’ titlaqqa’ nitlaqqgħu titlaqqgħu jitlaqqgħu tlaqqajt tlaqqajt tlaqqa’ tlaqqgħet tlaqqajna tlaqqajtu tlaqqgħu tlaqqa’ tlaqqgħu ​

 • verb.mt | tlaħlaħ

  lura tlaħlaħ to rinse oneself tip: forma: mnissel II għerq: mudell: l-ħ-l-ħ kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlaħlaħ titlaħlaħ jitlaħlaħ titlaħlaħ nitlaħalħu titlaħalħu jitlaħalħu tlaħlaħt tlaħlaħt tlaħlaħ tlaħalħet tlaħlaħna tlaħlaħtu tlaħalħu tlaħlaħ tlaħalħu ​

 • verb.mt | tlesta

  lura tlesta to be finished or completed tip: forma: mnissel II għerq: mudell: l-s-t-j kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlesta titlesta jitlesta titlesta nitlestew titlestew jitlestew tlestejt tlestejt tlesta tlestiet tlestejna tlestejtu tlestew tlesta tlestew ​

 • verb.mt | lembet

  lura lembet to pour through a funnel tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-m-b-t kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlembet tlembet jlembet tlembet nlembtu tlembtu jlembtu lembitt lembitt lembet lembtet lembitna lembittu lembtu lembet lembtu Nota: il-verb 'lenbet' huwa varjant.

 • verb.mt | lesta

  lura lesta to finish or complete tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-s-t-j kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlesti tlesti jlesti tlesti nlestu tlestu jlestu lestejt lestejt lesta lestiet lestejna lestejtu lestew lesti lestu ​

 • verb.mt | liem

  lura liem to reproach tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-w-m ħiet trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlum tlum jlum tlum nlumu tlumu jlumu limt limt liem liemet limna limtu liemu lum lumu ​

 • verb.mt | ltaqat

  lura ltaqat to be hit or struck tip: forma: mnissel VIII għerq: mudell: l-q-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niltaqat tiltaqat jiltaqat tiltaqat niltaqtu tiltaqtu jiltaqtu ltqatt ltqatt ltaqat ltaqtet ltqatna ltqattu ltaqtu ltaqat ltaqtu ​

 • verb.mt | lewa

  lura lewa to bend to take a turning tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-w-j trilitteru dgħajjef nieqes imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nilwi tilwi jilwi tilwi nilwu tilwu jilwu lwejt lwejt lewa lwiet lwejna lwejtu lwew ilwi ilwu ​

 • verb.mt | tlenbeb

  lura tlenbeb to be rolled (of dough) tip: forma: mnissel II għerq: mudell: l-n-b-b kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlenbeb titlenbeb jitlenbeb titlenbeb nitlenbu titlenbu jitlenbu tlenbibt tlenbibt tlenbeb tlenbet tlenbibna tlenbibtu tlenbu tlenbeb tlenbu ​

 • verb.mt | tlajjem

  lura tlajjem to slow oneself down tip: forma: mnissel V għerq: mudell: l-j-m tħawwel trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlajjem titlajjem jitlajjem titlajjem nitlajmu titlajmu jitlajmu tlajjimt tlajjimt tlajjem tlajmet tlajjimna tlajjimtu tlajmu tlajjem tlajmu ​

 • verb.mt | tlebbet

  lura tlebbet to be made to cower to be made to run away tip: forma: mnissel V għerq: mudell: l-b-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlebbet titlebbet jitlebbet titlebbet nitlebbtu titlebbtu jitlebbtu tlebbitt tlebbitt tlebbet tlebbtet tlebbitna tlebbittu tlebbtu tlebbet tlebbtu ​

 • verb.mt | laqqat

  lura laqqat to collect from here and there to lick up (of food) to obtain tip: forma: mnissel II għerq: mudell: l-q-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlaqqat tlaqqat jlaqqat tlaqqat nlaqqtu tlaqqtu jlaqqtu laqqatt laqqatt laqqat laqqtet laqqatna laqqattu laqqtu laqqat laqqtu ​

 • verb.mt | tlewwen

  lura tlewwen to be coloured tip: forma: mnissel V għerq: mudell: l-w-n tħawwel trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlewwen titlewwen jitlewwen titlewwen nitlewnu titlewnu jitlewnu tlewwint tlewwint tlewwen tlewnet tlewwinna tlewwintu tlewnu tlewwen tlewnu ​

 • verb.mt | meċlaq

  lura meċlaq tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-ċ-l-q kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmeċlaq tmeċlaq jmeċlaq tmeċlaq mmeċilqu tmeċilqu jmeċilqu meċlaqt meċlaqt meċlaq meċilqet meċlaqna meċlaqtu meċilqu meċlaq meċilqu ​ to munch noisily

 • verb.mt | tlemmaħ

  lura tlemmaħ ​ tip: forma: mnissel V għerq: mudell: l-m-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlemmaħ titlemmaħ jitlemmaħ titlemmaħ nitlemmħu titlemmħu jitlemmħu tlemmaħt tlemmaħt tlemmaħ tlemmħet tlemmaħna tlemmaħtu tlemmħu tlemmaħ tlemmħu ​

 • verb.mt | lieheġ

  lura lieheġ to pant repeatedly tip: forma: mnissel III għerq: mudell: l-h-ġ bierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlieheġ tlieheġ jlieheġ tlieheġ nliehġu tliehġu jliehġu lehiġt lehiġt lieheġ liehġet lehiġna lehiġtu liehġu lieheġ liehġu Nota: il-verb 'lieħeġ' huwa varjant.

 • verb.mt | leflef

  lura leflef to eat greedily tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-f-l-f kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nleflef tleflef jleflef tleflef nlefilfu tlefilfu jlefilfu leflift leflift leflef lefilfet leflifna lefliftu lefilfu leflef lefilfu ​

 • verb.mt | legleg

  lura legleg to guzzle tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-g-l-g kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlegleg tlegleg jlegleg tlegleg nlegilgu tlegilgu jlegilgu legligt legligt legleg legilget legligna legligtu legilgu legleg legilgu ​

 • verb.mt | lisen

  lura lisen to speak tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-s-n trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nilsen tilsen jilsen tilsen nilsnu tilsnu jilsnu lsint lsint lisen lisnet lsinna lsintu lisnu ilsen ilsnu ​

 • verb.mt | tlebleb

  lura tlebleb to get a craving tip: forma: mnissel II għerq: mudell: l-b-l-b kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlebleb titlebleb jitlebleb titlebleb nitlebilbu titlebilbu jitlebilbu tleblibt tleblibt tlebleb tlebilbet tleblibna tleblibtu tlebilbu tlebleb tlebilbu ​

 • verb.mt | tliġġem

  lura tliġġem to be restrained to be bridled tip: forma: mnissel V għerq: mudell: l-ġ-m trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitliġġem titliġġem jitliġġem titliġġem nitliġġmu titliġġmu jitliġġmu tliġġimt tliġġimt tliġġem tliġġmet tliġġimna tliġġimtu tliġġmu tliġġem tliġġmu ​

 • verb.mt | tmeslaħ

  lura tmeslaħ tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-s-l-ħ kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmeslaħ titmeslaħ jitmeslaħ titmeslaħ nitmesilħu titmesilħu jitmesilħu tmeslaħt tmeslaħt tmeslaħ tmesilħet tmeslaħna tmeslaħtu tmesilħu tmeslaħ tmesilħu ​ ​

 • verb.mt | mawwar

  lura mawwar tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-w-r rewwaħ trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmawwar tmawwar jmawwar tmawwar mmawru tmawru jmawru mawwart mawwart mawwar mawret mawwarna mawwartu mawru mawwar mawru ​ ​

 • verb.mt | ntmaħat

  lura ntmaħat tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: m-ħ-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nintmaħat tintmaħat jintmaħat tintmaħat nintmaħtu tintmaħtu jintmaħtu ntmaħatt ntmaħatt ntmaħat ntmaħtet ntmaħatna ntmaħattu ntmaħtu ntmaħat ntmaħtu ​ ​

 • verb.mt | tmekkaħ

  lura tmekkaħ tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-k-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmekkaħ titmekkaħ jitmekkaħ titmekkaħ nitmekkħu titmekkħu jitmekkħu tmekkaħt tmekkaħt tmekkaħ tmekkħet tmekkaħna tmekkaħtu tmekkħu tmekkaħ tmekkħu ​ ​

 • verb.mt | tmannas

  lura tmannas tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-n-s trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmannas titmannas jitmannas titmannas nitmannsu titmannsu jitmannsu tmannast tmannast tmannas tmannset tmannasna tmannastu tmannsu tmannas tmannsu ​ ​

 • verb.mt | mesmes

  lura mesmes tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-s-s trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmesmes tmesmes jmesmes tmesmes mmesimsu tmesimsu jmesimsu mesmist mesmist mesmes mesimset mesmisna mesmistu mesimsu mesmes mesimsu Nota: il-verb 'messes' huwa varjant. ​

 • verb.mt | tmessaħ

  lura tmessaħ tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-s-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmessaħ titmessaħ jitmessaħ titmessaħ nitmessħu titmessħu jitmessħu tmessaħt tmessaħt tmessaħ tmessħet tmessaħna tmessaħtu tmessħu tmessaħ tmessħu ​ ​

 • verb.mt | mtagħad

  lura mtagħad tip: forma: mnissel VIII għerq: mudell: m-għ-d ftakar trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimtagħad timtagħad jimtagħad timtagħad nimtagħdu timtagħdu jimtagħdu mtagħadt mtagħadt mtagħad mtagħdet mtagħadna mtagħadtu mtagħdu mtagħad mtagħdu ​ ​

 • verb.mt | mexxa

  lura mexxa tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-x-j trilitteru dgħajjef nieqes imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmexxi tmexxi jmexxi tmexxi mmexxu tmexxu jmexxu mexxejt mexxejt mexxa mexxiet mexxejna mexxejtu mexxew mexxi mexxu ​ ​

 • verb.mt | tlewweż

  lura tlewweż to have almonds added tip: forma: mnissel V għerq: mudell: l-w-ż tħawwel trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlewweż titlewweż jitlewweż titlewweż nitlewżu titlewżu jitlewżu tlewwiżt tlewwiżt tlewweż tlewżet tlewwiżna tlewwiżtu tlewżu tlewweż tlewżu ​

 • verb.mt | liġġem

  lura liġġem to restrain to bridle (of horses) tip: forma: mnissel II għerq: mudell: l-ġ-m trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nliġġem tliġġem jliġġem tliġġem nliġġmu tliġġmu jliġġmu liġġimt liġġimt liġġem liġġmet liġġimna liġġimtu liġġmu liġġem liġġmu ​

 • verb.mt | libbet

  lura libbet to cower to run away tip: forma: mnissel II għerq: mudell: l-b-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlibbet tlibbet jlibbet tlibbet nlibbtu tlibbtu jlibbtu libbitt libbitt libbet libbtet libbitna libbittu libbtu libbet libbtu Nota: il-verb 'lebbet' huwa varjant.

 • verb.mt | tmaxxat

  lura tmaxxat tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-x-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmaxxat titmaxxat jitmaxxat titmaxxat nitmaxxtu titmaxxtu jitmaxxtu tmaxxatt tmaxxatt tmaxxat tmaxxtet tmaxxatna tmaxxattu tmaxxtu tmaxxat tmaxxtu ​ ​

 • verb.mt | mesken

  lura mesken tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-s-k-n kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmesken tmesken jmesken tmesken mmesknu tmesknu jmesknu meskint meskint mesken mesknet meskinna meskintu mesknu mesken mesknu ​ ​

 • verb.mt | tmarrar

  lura tmarrar tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-r-r trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmarrar titmarrar jitmarrar titmarrar nitmarru titmarru jitmarru tmarrart tmarrart tmarrar tmarret tmarrarna tmarrartu tmarru tmarrar tmarru ​ ​

 • verb.mt | ntlemaħ

  lura ntlemaħ to be perceived tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: l-m-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nintlemaħ tintlemaħ jintlemaħ tintlemaħ nintlemħu tintlemħu jintlemħu ntlemaħt ntlemaħt ntlemaħ ntlemħet ntlemaħna ntlemaħtu ntlemħu ntlemaħ ntlemħu ​

 • verb.mt | tlaħħaq

  lura tlaħħaq to get promoted to be joined to be helped so sth in time tip: forma: mnissel V għerq: mudell: l-ħ-q trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlaħħaq titlaħħaq jitlaħħaq titlaħħaq nitlaħħqu titlaħħqu jitlaħħqu tlaħħaqt tlaħħaqt tlaħħaq tlaħħqet tlaħħaqna tlaħħaqtu tlaħħqu tlaħħaq tlaħħqu ​

 • verb.mt | mekkaħ

  lura mekkaħ tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-k-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmekkaħ tmekkaħ jmekkaħ tmekkaħ mmekkħu tmekkħu jmekkħu mekkaħt mekkaħt mekkaħ mekkħet mekkaħna mekkaħtu mekkħu mekkaħ mekkħu ​ ​

 • verb.mt | tmelles

  lura tmelles tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-l-s trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmelles titmelles jitmelles titmelles nitmellsu titmellsu jitmellsu tmellist tmellist tmelles tmellset tmellisna tmellistu tmellsu tmelles tmellsu ​ ​

 • verb.mt | miegħer

  lura miegħer tip: forma: mnissel III għerq: mudell: m-għ-r bierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmiegħer tmiegħer jmiegħer tmiegħer mmiegħru tmiegħru jmiegħru megħirt megħirt miegħer miegħret megħirna megħirtu miegħru miegħer miegħru ​ ​

 • verb.mt | mellaħ

  lura mellaħ tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-l-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmellaħ tmellaħ jmellaħ tmellaħ mmellħu tmellħu jmellħu mellaħt mellaħt mellaħ mellħet mellaħna mellaħtu mellħu mellaħ mellħu ​ ​

 • verb.mt | ntmesaħ

  lura ntmesaħ tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: m-s-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nintmesaħ tintmesaħ jintmesaħ tintmesaħ nintmesħu tintmesħu jintmesħu ntmesaħt ntmesaħt ntmesaħ ntmesħet ntmesaħna ntmesaħtu ntmesħu ntmesaħ ntmesħu ​ ​

uża ċ, ħ, ġ jew ż

M'għandekx? Ara hawn, hawn u hawn