Fittiexa

4590 items found for ""

 • verb.mt | tlemmaħ

  lura tlemmaħ ​ tip: forma: mnissel V għerq: mudell: l-m-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlemmaħ titlemmaħ jitlemmaħ titlemmaħ nitlemmħu titlemmħu jitlemmħu tlemmaħt tlemmaħt tlemmaħ tlemmħet tlemmaħna tlemmaħtu tlemmħu tlemmaħ tlemmħu ​

 • verb.mt | laqat

  lura laqat to hit or strike to make a good impression tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-q-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nolqot tolqot jolqot tolqot nolqtu tolqtu jolqtu lqatt lqatt laqat laqtet lqatna lqattu laqtu olqot olqtu ​

 • verb.mt | tlewwem

  lura tlewwem to quarrel to complain tip: forma: mnissel V għerq: mudell: l-w-m tħawwel trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlewwem titlewwem jitlewwem titlewwem nitlewmu titlewmu jitlewmu tlewwimt tlewwimt tlewwem tlewmet tlewwimna tlewwimtu tlewmu tlewwem tlewmu ​

 • verb.mt | liegħaq

  lura liegħaq to lick tip: forma: mnissel III għerq: mudell: l-għ-q bierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nliegħaq tliegħaq jliegħaq tliegħaq nliegħqu tliegħqu jliegħqu legħiqt legħiqt liegħaq liegħqet legħiqna legħiqtu liegħqu liegħaq liegħqu Nota: il-verb 'liegħeq' huwa varjant.

 • verb.mt | lieheġ

  lura lieheġ to pant repeatedly tip: forma: mnissel III għerq: mudell: l-h-ġ bierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlieheġ tlieheġ jlieheġ tlieheġ nliehġu tliehġu jliehġu lehiġt lehiġt lieheġ liehġet lehiġna lehiġtu liehġu lieheġ liehġu Nota: il-verb 'lieħeġ' huwa varjant.

 • verb.mt | leflef

  lura leflef to eat greedily tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-f-l-f kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nleflef tleflef jleflef tleflef nlefilfu tlefilfu jlefilfu leflift leflift leflef lefilfet leflifna lefliftu lefilfu leflef lefilfu ​

 • verb.mt | libbes

  lura libbes to dress sb tip: forma: mnissel II għerq: mudell: l-b-s trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlibbes tlibbes jlibbes tlibbes nlibbsu tlibbsu jlibbsu libbist libbist libbes libbset libbisna libbistu libbsu libbes libbsu ​

 • verb.mt | laħlaħ

  lura laħlaħ to rinse tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-ħ-l-ħ kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlaħlaħ tlaħlaħ jlaħlaħ tlaħlaħ nlaħalħu tlaħalħu jlaħalħu laħlaħt laħlaħt laħlaħ laħalħet laħlaħna laħlaħtu laħalħu laħlaħ laħalħu ​

 • verb.mt | lajjem

  lura lajjem to slow down tip: forma: mnissel II għerq: mudell: l-j-m rewwaħ trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlajjem tlajjem jlajjem tlajjem nlajmu tlajmu jlajmu lajjimt lajjimt lajjem lajmet lajjimna lajjimtu lajmu lajjem lajmu ​

 • verb.mt | legleg

  lura legleg to guzzle tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-g-l-g kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nlegleg tlegleg jlegleg tlegleg nlegilgu tlegilgu jlegilgu legligt legligt legleg legilget legligna legligtu legilgu legleg legilgu ​

 • verb.mt | lisen

  lura lisen to speak tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: l-s-n trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nilsen tilsen jilsen tilsen nilsnu tilsnu jilsnu lsint lsint lisen lisnet lsinna lsintu lisnu ilsen ilsnu ​

 • verb.mt | tlebleb

  lura tlebleb to get a craving tip: forma: mnissel II għerq: mudell: l-b-l-b kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitlebleb titlebleb jitlebleb titlebleb nitlebilbu titlebilbu jitlebilbu tleblibt tleblibt tlebleb tlebilbet tleblibna tleblibtu tlebilbu tlebleb tlebilbu ​

 • verb.mt | tliġġem

  lura tliġġem to be restrained to be bridled tip: forma: mnissel V għerq: mudell: l-ġ-m trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitliġġem titliġġem jitliġġem titliġġem nitliġġmu titliġġmu jitliġġmu tliġġimt tliġġimt tliġġem tliġġmet tliġġimna tliġġimtu tliġġmu tliġġem tliġġmu ​

 • verb.mt | tmeslaħ

  lura tmeslaħ tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-s-l-ħ kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmeslaħ titmeslaħ jitmeslaħ titmeslaħ nitmesilħu titmesilħu jitmesilħu tmeslaħt tmeslaħt tmeslaħ tmesilħet tmeslaħna tmeslaħtu tmesilħu tmeslaħ tmesilħu ​ ​

 • verb.mt | mawwar

  lura mawwar tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-w-r rewwaħ trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmawwar tmawwar jmawwar tmawwar mmawru tmawru jmawru mawwart mawwart mawwar mawret mawwarna mawwartu mawru mawwar mawru ​ ​

 • verb.mt | ntmaħat

  lura ntmaħat tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: m-ħ-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nintmaħat tintmaħat jintmaħat tintmaħat nintmaħtu tintmaħtu jintmaħtu ntmaħatt ntmaħatt ntmaħat ntmaħtet ntmaħatna ntmaħattu ntmaħtu ntmaħat ntmaħtu ​ ​

 • verb.mt | tmekkaħ

  lura tmekkaħ tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-k-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmekkaħ titmekkaħ jitmekkaħ titmekkaħ nitmekkħu titmekkħu jitmekkħu tmekkaħt tmekkaħt tmekkaħ tmekkħet tmekkaħna tmekkaħtu tmekkħu tmekkaħ tmekkħu ​ ​

 • verb.mt | tmannas

  lura tmannas tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-n-s trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmannas titmannas jitmannas titmannas nitmannsu titmannsu jitmannsu tmannast tmannast tmannas tmannset tmannasna tmannastu tmannsu tmannas tmannsu ​ ​

 • verb.mt | mesmes

  lura mesmes tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-s-s trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmesmes tmesmes jmesmes tmesmes mmesimsu tmesimsu jmesimsu mesmist mesmist mesmes mesimset mesmisna mesmistu mesimsu mesmes mesimsu Nota: il-verb 'messes' huwa varjant. ​

 • verb.mt | tmessaħ

  lura tmessaħ tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-s-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmessaħ titmessaħ jitmessaħ titmessaħ nitmessħu titmessħu jitmessħu tmessaħt tmessaħt tmessaħ tmessħet tmessaħna tmessaħtu tmessħu tmessaħ tmessħu ​ ​

 • verb.mt | mtagħad

  lura mtagħad tip: forma: mnissel VIII għerq: mudell: m-għ-d ftakar trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimtagħad timtagħad jimtagħad timtagħad nimtagħdu timtagħdu jimtagħdu mtagħadt mtagħadt mtagħad mtagħdet mtagħadna mtagħadtu mtagħdu mtagħad mtagħdu ​ ​

 • verb.mt | mexxa

  lura mexxa tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-x-j trilitteru dgħajjef nieqes imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmexxi tmexxi jmexxi tmexxi mmexxu tmexxu jmexxu mexxejt mexxejt mexxa mexxiet mexxejna mexxejtu mexxew mexxi mexxu ​ ​

 • verb.mt | tmaxxat

  lura tmaxxat tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-x-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmaxxat titmaxxat jitmaxxat titmaxxat nitmaxxtu titmaxxtu jitmaxxtu tmaxxatt tmaxxatt tmaxxat tmaxxtet tmaxxatna tmaxxattu tmaxxtu tmaxxat tmaxxtu ​ ​

 • verb.mt | mesken

  lura mesken tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-s-k-n kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmesken tmesken jmesken tmesken mmesknu tmesknu jmesknu meskint meskint mesken mesknet meskinna meskintu mesknu mesken mesknu ​ ​

 • verb.mt | tmarrar

  lura tmarrar tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-r-r trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmarrar titmarrar jitmarrar titmarrar nitmarru titmarru jitmarru tmarrart tmarrart tmarrar tmarret tmarrarna tmarrartu tmarru tmarrar tmarru ​ ​

 • verb.mt | mekkaħ

  lura mekkaħ tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-k-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmekkaħ tmekkaħ jmekkaħ tmekkaħ mmekkħu tmekkħu jmekkħu mekkaħt mekkaħt mekkaħ mekkħet mekkaħna mekkaħtu mekkħu mekkaħ mekkħu ​ ​

 • verb.mt | tmelles

  lura tmelles tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-l-s trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmelles titmelles jitmelles titmelles nitmellsu titmellsu jitmellsu tmellist tmellist tmelles tmellset tmellisna tmellistu tmellsu tmelles tmellsu ​ ​

 • verb.mt | miegħer

  lura miegħer tip: forma: mnissel III għerq: mudell: m-għ-r bierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmiegħer tmiegħer jmiegħer tmiegħer mmiegħru tmiegħru jmiegħru megħirt megħirt miegħer miegħret megħirna megħirtu miegħru miegħer miegħru ​ ​

 • verb.mt | mellaħ

  lura mellaħ tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-l-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmellaħ tmellaħ jmellaħ tmellaħ mmellħu tmellħu jmellħu mellaħt mellaħt mellaħ mellħet mellaħna mellaħtu mellħu mellaħ mellħu ​ ​

 • verb.mt | ntmesaħ

  lura ntmesaħ tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: m-s-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nintmesaħ tintmesaħ jintmesaħ tintmesaħ nintmesħu tintmesħu jintmesħu ntmesaħt ntmesaħt ntmesaħ ntmesħet ntmesaħna ntmesaħtu ntmesħu ntmesaħ ntmesħu ​ ​

 • verb.mt | miehel

  lura miehel tip: forma: mnissel III għerq: mudell: m-h-l bierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmiehel tmiehel jmiehel tmiehel mmiehlu tmiehlu jmiehlu mehilt mehilt miehel miehlet mehilna mehiltu miehlu miehel miehlu ​ ​

 • verb.mt | maxxat

  lura maxxat tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-x-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmaxxat tmaxxat jmaxxat tmaxxat mmaxxtu tmaxxtu jmaxxtu maxxatt maxxatt maxxat maxxtet maxxatna maxxattu maxxtu maxxat maxxtu ​ ​

 • verb.mt | tmejjel

  lura tmejjel tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-j-l tħawwel trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmejjel titmejjel jitmejjel titmejjel nitmejlu titmejlu jitmejlu tmejjilt tmejjilt tmejjel tmejlet tmejjilna tmejjiltu tmejlu tmejjel tmejlu ​ ​

 • verb.mt | mekkek

  lura mekkek tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-k-k trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmekkek tmekkek jmekkek tmekkek mmekku tmekku jmekku mekkikt mekkikt mekkek mekket mekkikna mekkiktu mekku mekkek mekku ​ ​

 • verb.mt | merraħ

  lura merraħ tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-r-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmerraħ tmerraħ jmerraħ tmerraħ mmerrħu tmerrħu jmerrħu merraħt merraħt merraħ merrħet merraħna merraħtu merrħu merraħ merrħu ​ ​

 • verb.mt | ntmedd

  lura ntmedd tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: m-d-d ntradd trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nintmedd tintmedd jintmedd tintmedd nintmeddu tintmeddu jintmeddu ntmeddejt ntmeddejt ntmedd ntmeddet ntmeddejna ntmeddejtu ntmeddew ntmedd ntmeddu ​ ​

 • verb.mt | tmasħan

  lura tmasħan tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-s-ħ-n kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmasħan titmasħan jitmasħan titmasħan nitmasħnu titmasħnu jitmasħnu tmasħant tmasħant tmasħan tmasħnet tmasħanna tmasħantu tmasħnu tmasħan tmasħnu ​ ​

 • verb.mt | miegħek

  lura miegħek tip: forma: mnissel III għerq: mudell: m-għ-k bierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmiegħek tmiegħek jmiegħek tmiegħek mmiegħku tmiegħku jmiegħku megħikt megħikt miegħek miegħket megħikna megħiktu miegħku miegħek miegħku ​ ​

 • verb.mt | mqat

  lura mqat tip: forma: mnissel IX għerq: mudell: m-q-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimqat timqat jimqat timqat nimqatu timqatu jimqatu mqatt mqatt mqat mqatet mqatna mqattu mqatu mqat mqatu ​ ​

 • verb.mt | mlies

  lura mlies tip: forma: mnissel IX għerq: mudell: m-l-s tjieb trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimlies timlies jimlies timlies nimliesu timliesu jimliesu mlist mlist mlies mlieset mlisna mlistu mliesu mlies mliesu ​ ​

 • verb.mt | mermer

  lura mermer tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-r-m-r kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmermer tmermer jmermer tmermer mmermru tmermru jmermru mermirt mermirt mermer mermret mermirna mermirtu mermru mermer mermru ​ ​

 • verb.mt | mesaħ

  lura mesaħ tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-s-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimsaħ timsaħ jimsaħ timsaħ nimsħu timsħu jimsħu msaħt msaħt mesaħ mesħet msaħna msaħtu mesħu imsaħ imsħu ​ ​

 • verb.mt | tmiehel

  lura tmiehel tip: forma: mnissel VI għerq: mudell: m-h-l tbierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmiehel titmiehel jitmiehel titmiehel nitmiehlu titmiehlu jitmiehlu tmehilt tmehilt tmiehel tmiehlet tmehilna tmehiltu tmiehlu tmiehel tmiehlu ​ ​

 • verb.mt | mannas

  lura mannas tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-n-s trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmannas tmannas jmannas tmannas mmannsu tmannsu jmannsu mannast mannast mannas mannset mannasna mannastu mannsu mannas mannsu ​ ​

 • verb.mt | tmera

  lura tmera tip: forma: mnissel VI għerq: mudell: m-r-j trilitteru dgħajjef nieqes imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmera titmera jitmera titmera nitmerew titmerew jitmerew tmerejt tmerejt tmera tmeriet tmerejna tmerejtu tmerew tmera tmerew Nota: il-verb 'tmiera' huwa varjant. ​

 • verb.mt | mewwet

  lura mewwet tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-w-t rewwaħ trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmewwet tmewwet jmewwet tmewwet mmewtu tmewtu jmewtu mewwitt mewwitt mewwet mewtet mewwitna mewwittu mewtu mewwet mewtu ​ ​

 • verb.mt | marad

  lura marad tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-r-d trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimrad timrad jimrad timrad nimirdu timirdu jimirdu mradt mradt marad mardet mradna mradtu mardu imrad imirdu ​ ​

 • verb.mt | tmiegħeż

  lura tmiegħeż tip: forma: mnissel VI għerq: mudell: m-għ-ż tbierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmiegħeż titmiegħeż jitmiegħeż titmiegħeż nitmiegħżu titmiegħżu jitmiegħżu tmegħiżt tmegħiżt tmiegħeż tmiegħżet tmegħiżna tmegħiżtu tmiegħżu tmiegħeż tmiegħżu ​ ​

 • verb.mt | ntmexxa

  lura ntmexxa tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: m-x-j trilitteru dgħajjef nieqes imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nintmexxa tintmexxa jintmexxa tintmexxa nintmexxew tintmexxew jintmexxew ntmexxejt ntmexxejt ntmexxa ntmexxiet ntmexxejna ntmexxejtu ntmexxew ntmexxa ntmexxew Nota: il-verb 'ntmexx' huwa varjant. ​

 • verb.mt | tmaqqat

  lura tmaqqat tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-q-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmaqqat titmaqqat jitmaqqat titmaqqat nitmaqqtu titmaqqtu jitmaqqtu tmaqqatt tmaqqatt tmaqqat tmaqqtet tmaqqatna tmaqqattu tmaqqtu tmaqqat tmaqqtu ​ ​

uża ċ, ħ, ġ jew ż

M'għandekx? Ara hawn, hawn u hawn