Fittiexa

4590 items found for ""

 • verb.mt | tmell

  lura tmell tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-l-l trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmell titmell jitmell titmell nitmellu titmellu jitmellu tmellejt tmellejt tmell tmellet tmellejna tmellejtu tmellew tmell tmellu ​ ​

 • verb.mt | tmewweġ

  lura tmewweġ tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-w-ġ tħawwel trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmewweġ titmewweġ jitmewweġ titmewweġ nitmewġu titmewġu jitmewġu tmewwiġt tmewwiġt tmewweġ tmewġet tmewwiġna tmewwiġtu tmewġu tmewweġ tmewġu ​ ​

 • verb.mt | mexmex

  lura mexmex tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-x-m-x kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmexmex tmexmex jmexmex tmexmex mmeximxu tmeximxu jmeximxu mexmixt mexmixt mexmex meximxet mexmixna mexmixtu meximxu mexmex meximxu ​ ​

 • verb.mt | mell

  lura mell tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-l-l radd trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmell tmell jmell tmell mmellu tmellu jmellu mellejt mellejt mell mellet mellejna mellejtu mellew mell mellu ​ ​

 • verb.mt | maħħat

  lura maħħat tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-ħ-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmaħħat tmaħħat jmaħħat tmaħħat mmaħħtu tmaħħtu jmaħħtu maħħatt maħħatt maħħat maħħtet maħħatna maħħattu maħħtu maħħat maħħtu ​ ​

 • verb.mt | maxtar

  lura maxtar tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-x-t-r kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmaxtar tmaxtar jmaxtar tmaxtar mmaxtru tmaxtru jmaxtru maxtart maxtart maxtar maxtret maxtarna maxtartu maxtru maxtar maxtru ​ ​

 • verb.mt | tmattar

  lura tmattar tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-t-r trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmattar titmattar jitmattar titmattar nitmattru titmattru jitmattru tmattart tmattart tmattar tmattret tmattarna tmattartu tmattru tmattar tmattru ​ ​

 • verb.mt | ntmana’

  lura ntmana’ tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: m-n-għ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nintmana’ tintmana’ jintmana’ tintmana’ nintmangħu tintmangħu jintmangħu ntmanajt ntmanajt ntmana’ ntmangħet ntmanajna ntmanajtu ntmangħu ntmana’ ntmangħu ​ ​

 • verb.mt | mar

  lura mar tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-w-r trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmur tmur jmur tmur mmorru tmorru jmorru mort mort mar marret morna mortu marru mur morru ​ ​

 • verb.mt | mrar

  lura mrar tip: forma: mnissel IX għerq: mudell: m-r-r trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimrar timrar jimrar timrar nimraru timraru jimraru mrart mrart mrar mraret mrarna mrartu mraru mrar mraru ​ ​

 • verb.mt | merraq

  lura merraq tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-r-q trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmerraq tmerraq jmerraq tmerraq mmerrqu tmerrqu jmerrqu merraqt merraqt merraq merrqet merraqna merraqtu merrqu merraq merrqu ​ ​

 • verb.mt | mlieħ

  lura mlieħ tip: forma: mnissel IX għerq: mudell: m-l-ħ tjieb trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimlieħ timlieħ jimlieħ timlieħ nimlieħu timlieħu jimlieħu mliħt mliħt mlieħ mlieħet mliħna mliħtu mlieħu mlieħ mlieħu ​ ​

 • verb.mt | mtaxat

  lura mtaxat tip: forma: mnissel VIII għerq: mudell: m-x-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimtaxat timtaxat jimtaxat timtaxat nimtaxtu timtaxtu jimtaxtu mtaxatt mtaxatt mtaxat mtaxtet mtaxatna mtaxattu mtaxtu mtaxat mtaxtu ​ ​

 • verb.mt | miel

  lura miel tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-j-l ħiet trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmil tmil jmil tmil mmilu tmilu jmilu milt milt miel mielet milna miltu mielu mil milu ​ ​

 • verb.mt | tmexmex

  lura tmexmex tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-x-m-x kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmexmex titmexmex jitmexmex titmexmex nitmeximxu titmeximxu jitmeximxu tmexmixt tmexmixt tmexmex tmeximxet tmexmixna tmexmixtu tmeximxu tmexmex tmeximxu ​ ​

 • verb.mt | mewweġ

  lura mewweġ tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-w-ġ rewwaħ trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmewweġ tmewweġ jmewweġ tmewweġ mmewġu tmewġu jmewġu mewwiġt mewwiġt mewweġ mewġet mewwiġna mewwiġtu mewġu mewweġ mewġu ​ ​

 • verb.mt | tmedd

  lura tmedd tip: forma: mnissel V / VI għerq: mudell: m-d-d trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmedd titmedd jitmedd titmedd nitmeddu titmeddu jitmeddu tmeddejt tmeddejt tmedd tmeddet tmeddejna tmeddejtu tmeddew tmedd tmeddu ​ ​

 • verb.mt | mtess

  lura mtess tip: forma: mnissel VIII għerq: mudell: m-s-s trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimtess timtess jimtess timtess nimtessu timtessu jimtessu mtessejt mtessejt mtess mtesset mtessejna mtessejtu mtessew mtess mtessu ​ ​

 • verb.mt | miegħex

  lura miegħex tip: forma: mnissel III għerq: mudell: m-għ-x bierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmiegħex tmiegħex jmiegħex tmiegħex mmiegħxu tmiegħxu jmiegħxu megħixt megħixt miegħex miegħxet megħixna megħixtu miegħxu miegħex miegħxu ​ ​

 • verb.mt | meslaħ

  lura meslaħ tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-s-l-ħ kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmeslaħ tmeslaħ jmeslaħ tmeslaħ mmesilħu tmesilħu jmesilħu meslaħt meslaħt meslaħ mesilħet meslaħna meslaħtu mesilħu meslaħ mesilħu ​ ​

 • verb.mt | tmekkek

  lura tmekkek tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-k-k trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmekkek titmekkek jitmekkek titmekkek nitmekku titmekku jitmekku tmekkikt tmekkikt tmekkek tmekket tmekkikna tmekkiktu tmekku tmekkek tmekku ​ ​

 • verb.mt | mela

  lura mela tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-l-j trilitteru dgħajjef nieqes imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimla timla jimla timla nimlew timlew jimlew mlejt mlejt mela mliet mlejna mlejtu mlew imla imlew ​ ​

 • verb.mt | maħat

  lura maħat tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-ħ-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nomħot tomħot jomħot tomħot nomħtu tomħtu jomħtu mħatt mħatt maħat maħtet mħatna mħattu maħtu omħot omħtu ​ ​

 • verb.mt | stmell

  lura stmell tip: forma: mnissel X għerq: mudell: m-l-l trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nistmell tistmell jistmell tistmell nistmellu tistmellu jistmellu stmellejt stmellejt stmell stmellet stmellejna stmellejtu stmellew stmell stmellu Nota: il-verb 'stmerr' huwa varjant. ​

 • verb.mt | miet

  lura miet tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-w-t ħiet trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmut tmut jmut tmut mmutu tmutu jmutu mitt mitt miet mietet mitna mittu mietu mut mutu ​ ​

 • verb.mt | miles

  lura miles tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-l-s trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimles timles jimles timles nimilsu timilsu jimilsu mlist mlist miles milset mlisna mlistu milsu imles imilsu ​ ​

 • verb.mt | mtedd

  lura mtedd tip: forma: mnissel VIII għerq: mudell: m-d-d trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimtedd timtedd jimtedd timtedd nimteddu timteddu jimteddu mteddejt mteddejt mtedd mteddet mteddejna mteddejtu mteddew mtedd mteddu ​ ​

 • verb.mt | mejjel

  lura mejjel tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-j-l rewwaħ trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmejjel tmejjel jmejjel tmejjel mmejlu tmejlu jmejlu mejjilt mejjilt mejjel mejlet mejjilna mejjiltu mejlu mejjel mejlu ​ ​

 • verb.mt | masħan

  lura masħan tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-s-ħ-n kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmasħan tmasħan jmasħan tmasħan mmasħnu tmasħnu jmasħnu masħant masħant masħan masħnet masħanna masħantu masħnu masħan masħnu ​ ​

 • verb.mt | tmesmes

  lura tmesmes tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-s-s trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmesmes titmesmes jitmesmes titmesmes nitmesimsu titmesimsu jitmesimsu tmesmist tmesmist tmesmes tmesimset tmesmisna tmesmistu tmesimsu tmesmes tmesimsu Nota: il-verbi 'tmess' u 'tmesses' huma varjanti. ​

 • verb.mt | tmaxtar

  lura tmaxtar tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-x-t-r kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmaxtar titmaxtar jitmaxtar titmaxtar nitmaxtru titmaxtru jitmaxtru tmaxtart tmaxtart tmaxtar tmaxtret tmaxtarna tmaxtartu tmaxtru tmaxtar tmaxtru ​ ​

 • verb.mt | mana’

  lura mana’ tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-n-għ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimna’ timna’ jimna’ timna’ nimingħu timingħu jimingħu mnajt mnajt mana’ mangħet mnajna mnajtu mangħu imna’ imingħu ​ ​

 • verb.mt | ntmess

  lura ntmess tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: m-s-s trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nintmess tintmess jintmess tintmess nintmessu tintmessu jintmessu ntmessejt ntmessejt ntmess ntmesset ntmessejna ntmessejtu ntmessew ntmess ntmessu ​ ​

 • verb.mt | maħħaħ

  lura maħħaħ tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-ħ-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmaħħaħ tmaħħaħ jmaħħaħ tmaħħaħ mmaħħu tmaħħu jmaħħu maħħaħt maħħaħt maħħaħ maħħet maħħaħna maħħaħtu maħħu maħħaħ maħħu ​ ​

 • verb.mt | tmexxa

  lura tmexxa tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-x-j trilitteru dgħajjef nieqes imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmexxa titmexxa jitmexxa titmexxa nitmexxew titmexxew jitmexxew tmexxejt tmexxejt tmexxa tmexxiet tmexxejna tmexxejtu tmexxew tmexxa tmexxew ​ ​

 • verb.mt | tmawwar

  lura tmawwar tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-w-r tħawwel trilitteru dgħajjef moħfi imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmawwar titmawwar jitmawwar titmawwar nitmawru titmawru jitmawru tmawwart tmawwart tmawwar tmawret tmawwarna tmawwartu tmawru tmawwar tmawru ​ ​

 • verb.mt | ntmagħad

  lura ntmagħad tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: m-għ-d ntlemaħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nintmagħad tintmagħad jintmagħad tintmagħad nintmagħdu tintmagħdu jintmagħdu ntmagħadt ntmagħadt ntmagħad ntmagħdet ntmagħadna ntmagħadtu ntmagħdu ntmagħad ntmagħdu ​ ​

 • verb.mt | maxat

  lura maxat tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-x-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nomxot tomxot jomxot tomxot nomxtu tomxtu jomxtu mxatt mxatt maxat maxtet mxatna mxattu maxtu omxot omxtu ​ ​

 • verb.mt | tmermer

  lura tmermer tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-r-m-r kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmermer titmermer jitmermer titmermer nitmermru titmermru jitmermru tmermirt tmermirt tmermer tmermret tmermirna tmermirtu tmermru tmermer tmermru ​ ​

 • verb.mt | ntmaxat

  lura ntmaxat tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: m-x-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nintmaxat tintmaxat jintmaxat tintmaxat nintmaxtu tintmaxtu jintmaxtu ntmaxatt ntmaxatt ntmaxat ntmaxtet ntmaxatna ntmaxattu ntmaxtu ntmaxat ntmaxtu ​ ​

 • verb.mt | tmiegħed

  lura tmiegħed tip: forma: mnissel VI għerq: mudell: m-għ-d tbierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmiegħed titmiegħed jitmiegħed titmiegħed nitmiegħdu titmiegħdu jitmiegħdu tmegħidt tmegħidt tmiegħed tmiegħdet tmegħidna tmegħidtu tmiegħdu tmiegħed tmiegħdu ​ ​

 • verb.mt | marrad

  lura marrad tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-r-d trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmarrad tmarrad jmarrad tmarrad mmarrdu tmarrdu jmarrdu marradt marradt marrad marrdet marradna marradtu marrdu marrad marrdu ​ ​

 • verb.mt | miegħeż

  lura miegħeż tip: forma: mnissel III għerq: mudell: m-għ-ż bierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmiegħeż tmiegħeż jmiegħeż tmiegħeż mmiegħżu tmiegħżu jmiegħżu megħiżt megħiżt miegħeż miegħżet megħiżna megħiżtu miegħżu miegħeż miegħżu ​ ​

 • verb.mt | tmaħħat

  lura tmaħħat tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-ħ-t trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmaħħat titmaħħat jitmaħħat titmaħħat nitmaħħtu titmaħħtu jitmaħħtu tmaħħatt tmaħħatt tmaħħat tmaħħtet tmaħħatna tmaħħattu tmaħħtu tmaħħat tmaħħtu ​ ​

 • verb.mt | mess

  lura mess tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-s-s radd trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmiss tmiss jmiss tmiss mmissu tmissu jmissu messejt messejt mess messet messejna messejtu messew miss missu ​ ​

 • verb.mt | tmieraħ

  lura tmieraħ tip: forma: mnissel VI għerq: mudell: m-r-ħ tbierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmieraħ titmieraħ jitmieraħ titmieraħ nitmierħu titmierħu jitmierħu tmiraħt tmiraħt tmieraħ tmierħet tmiraħna tmiraħtu tmierħu tmieraħ tmierħu ​ ​

 • verb.mt | meraħ

  lura meraħ tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-r-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nimraħ timraħ jimraħ timraħ nimirħu timirħu jimirħu mraħt mraħt meraħ merħet mraħna mraħtu merħu imraħ imirħu ​ ​

 • verb.mt | messaħ

  lura messaħ tip: forma: mnissel II għerq: mudell: m-s-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmessaħ tmessaħ jmessaħ tmessaħ mmessħu tmessħu jmessħu messaħt messaħt messaħ messħet messaħna messaħtu messħu messaħ messħu ​ ​

 • verb.mt | tmarrad

  lura tmarrad tip: forma: mnissel V għerq: mudell: m-r-d trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nitmarrad titmarrad jitmarrad titmarrad nitmarrdu titmarrdu jitmarrdu tmarradt tmarradt tmarrad tmarrdet tmarradna tmarradtu tmarrdu tmarrad tmarrdu ​ ​

 • verb.mt | medd

  lura medd tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: m-d-d radd trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma mmidd tmidd jmidd tmidd mmiddu tmiddu jmiddu meddejt meddejt medd meddet meddejna meddejtu meddew midd middu ​ ​

uża ċ, ħ, ġ jew ż

M'għandekx? Ara hawn, hawn u hawn