Fittiexa

4590 items found for ""

 • verb.mt | ppreċiża

  lura ppreċiża zokk morfemiku: -preċiż- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nippreċiża tippreċiża jippreċiża tippreċiża nippreċiżaw tippreċiżaw jippreċiżaw ppreċiżajt ppreċiżajt ppreċiża ppreċiżat ppreċiżajna ppreċiżajtu ppreċiżaw ppreċiża ppreċiżaw ​

 • verb.mt | ġġemmed

  lura ġġemmed to be covered in soot tip: forma: mnissel V għerq: mudell: ġ-m-d trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niġġemmed tiġġemmed jiġġemmed tiġġemmed niġġemmdu tiġġemmdu jiġġemmdu ġġemmidt ġġemmidt ġġemmed ġġemmdet ġġemmidna ġġemmidtu ġġemmdu ġġemmed ġġemmdu ​

 • verb.mt | żgrana

  lura żgrana zokk morfemiku: -żgran- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżgrana tiżgrana jiżgrana tiżgrana niżgranaw tiżgranaw jiżgranaw żgranajt żgranajt żgrana żgranat żgranajna żgranajtu żgranaw żgrana żgranaw ​

 • verb.mt | żblokka

  lura żblokka zokk morfemiku: -blokk- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżblokka tiżblokka jiżblokka tiżblokka niżblokkaw tiżblokkaw jiżblokkaw żblokkajt żblokkajt żblokka żblokkat żblokkajna żblokkajtu żblokkaw żblokka żblokkaw Nota: konjugazzjoni alternattiva: niżblokka tiżblokka jiżblokka tiżblokka niżblukkaw tiżblukkaw jiżblukkaw żblukkajt żblukkajt żblokka żblukkat żblukkajna żblukkajtu żblukkaw

 • verb.mt | nġera

  lura nġera to be run tip: forma: mnissel VII għerq: mudell: ġ-r-j trilitteru dgħajjef nieqes imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma ninġera tinġera jinġera tinġera ninġrew tinġrew jinġrew nġrejt nġrejt nġera nġriet nġrejna nġrejtu nġrew nġera nġrew ​

 • verb.mt | żżuffjetta

  lura żżuffjetta zokk morfemiku: -żuffjett- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżżuffjetta tiżżuffjetta jiżżuffjetta tiżżuffjetta niżżuffjettaw tiżżuffjettaw jiżżuffjettaw żżuffjettajt żżuffjettajt żżuffjetta żżuffjettat żżuffjettajna żżuffjettajtu żżuffjettaw żżuffjetta żżuffjettaw ​

 • verb.mt | żballotta

  lura żballotta zokk morfemiku: -żballott- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżballotta tiżballotta jiżballotta tiżballotta niżballottaw tiżballottaw jiżballottaw żballottajt żballottajt żballotta żballottat żballottajna żballottajtu żballottaw żballotta żballottaw ​

 • verb.mt | ġeraħ

  lura ġeraħ to wound to hurt or injure tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: ġ-r-ħ trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niġraħ tiġraħ jiġraħ tiġraħ niġirħu tiġirħu jiġirħu ġraħt ġraħt ġeraħ ġerħet ġraħna ġraħtu ġerħu iġraħ iġirħu ​

 • verb.mt | ġġiegħed

  lura ġġiegħed to be curled (of hair) to become wrinkled or creased tip: forma: mnissel VI għerq: mudell: ġ-għ-d tbierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niġġiegħed tiġġiegħed jiġġiegħed tiġġiegħed niġġiegħdu tiġġiegħdu jiġġiegħdu ġġegħidt ġġegħidt ġġiegħed ġġiegħdet ġġegħidna ġġegħidtu ġġiegħdu ġġiegħed ġġiegħdu ​

 • verb.mt | żveltizza

  lura żveltizza zokk morfemiku: -żvelt- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżveltizza tiżveltizza jiżveltizza tiżveltizza niżveltizzaw tiżveltizzaw jiżveltizzaw żveltizzajt żveltizzajt żveltizza żveltizzat żveltizzajna żveltizzajtu żveltizzaw żveltizza żveltizzaw ​

 • verb.mt | żmarġassa

  lura żmarġassa zokk morfemiku: -żmarġass- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżmarġassa tiżmarġassa jiżmarġassa tiżmarġassa niżmarġassaw tiżmarġassaw jiżmarġassaw żmarġassajt żmarġassajt żmarġassa żmarġassat żmarġassajna żmarġassajtu żmarġassaw żmarġassa żmarġassaw ​

 • verb.mt | ġġenneb

  lura ġġenneb to move aside tip: forma: mnissel V għerq: mudell: ġ-n-b trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niġġenneb tiġġenneb jiġġenneb tiġġenneb niġġennbu tiġġennbu jiġġennbu ġġennibt ġġennibt ġġenneb ġġennbet ġġennibna ġġennibtu ġġennbu ġġenneb ġġennbu ​

 • verb.mt | żloga

  lura żloga zokk morfemiku: -żlog- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżloga tiżloga jiżloga tiżloga niżlogaw tiżlogaw jiżlogaw żlogajt żlogajt żloga żlogat żlogajna żlogajtu żlogaw żloga żlogaw Nota: konjugazzjoni alternattiva: niżloga tiżloga jiżloga tiżloga niżlugaw tiżlugaw jiżlugaw żlugajt żlugajt żloga żlugat żlugajna żlugajtu żlugaw

 • verb.mt | ġara

  lura ġara to happen or occur tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: ġ-r-j trilitteru dgħajjef nieqes imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niġri tiġri jiġri tiġri niġru tiġru jiġru ġrajt ġrajt ġara ġrat ġrajna ġrajtu ġraw iġri iġru ​

 • verb.mt | żgorga

  lura żgorga zokk morfemiku: -żgorg- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżgorga tiżgorga jiżgorga tiżgorga niżgorgaw tiżgorgaw jiżgorgaw żgorgajt żgorgajt żgorga żgorgat żgorgajna żgorgajtu żgorgaw żgorga żgorgaw ​

 • verb.mt | Ż

  reset Ż żebagħ I żegleg I żamm I żaqżaq I żerżaq I ażżem II żżeblaħ II żżegleg II żemmel II żaqqaq II żattat II żżebbel V żżellaq V żżattat V żżiemel VI nżied VII nżar VII żeblaħ I żeher I żena I żera’ I żarżar I żabbab II żebbeġ II żejjen II żammar II żerra’ II żewwaq II żżebbeġ V żżelleġ V żżewwaq V nżebagħ VII nżamm VII żdied VIII żabar I żied I żanżan I żarma I żar I żebbagħ II żeffen II żellaq II żenned II żżarma II żewweġ II żżeffen V żżemmel V żżewweġ V nżabar VII nżaqq VII żifen I żelaq I żaqq I żernaq I iżża II żebbel II żeggeg II żelleġ II żżanżan II żżerżaq II żiegħel III żżejjen V żżaqqaq V żżiegħel VI nżifen VII nżera’ VII

 • verb.mt | żbarazza

  lura żbarazza zokk morfemiku: -żbarazz- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżbarazza tiżbarazza jiżbarazza tiżbarazza niżbarazzaw tiżbarazzaw jiżbarazzaw żbarazzajt żbarazzajt żbarazza żbarazzat żbarazzajna żbarazzajtu żbarazzaw żbarazza żbarazzaw ​

 • verb.mt | ġġerragħ

  lura ġġerragħ to be gobbled up to be digested to be tolerated tip: forma: mnissel V għerq: mudell: ġ-r-għ tkisser trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niġġerragħ tiġġerragħ jiġġerragħ tiġġerragħ niġġerrgħu tiġġerrgħu jiġġerrgħu ġġerragħt ġġerragħt ġġerragħ ġġerrgħet ġġerragħna ġġerragħtu ġġerrgħu ġġerragħ ġġerrgħu ​

 • verb.mt | żmonta

  lura żmonta zokk morfemiku: -mont- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżmonta tiżmonta jiżmonta tiżmonta niżmontaw tiżmontaw jiżmontaw żmontajt żmontajt żmonta żmontat żmontajna żmontajtu żmontaw żmonta żmontaw Nota: konjugazzjoni alternattiva: niżmonta tiżmonta jiżmonta tiżmonta niżmuntaw tiżmuntaw jiżmuntaw żmuntajt żmuntajt żmonta żmuntat żmuntajna żmuntajtu żmuntaw

 • verb.mt | żmarra

  lura żmarra zokk morfemiku: -żmarr- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżmarra tiżmarra jiżmarra tiżmarra niżmarraw tiżmarraw jiżmarraw żmarrajt żmarrajt żmarra żmarrat żmarrajna żmarrajtu żmarraw żmarra żmarraw ​

 • verb.mt | ġiegħed

  lura ġiegħed to curl (of hair) tip: forma: mnissel III għerq: mudell: ġ-għ-d bierek trilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nġiegħed ġġiegħed jġiegħed ġġiegħed nġiegħdu ġġiegħdu jġiegħdu ġegħidt ġegħidt ġiegħed ġiegħdet ġegħidna ġegħidtu ġiegħdu ġiegħed ġiegħdu Nota: verb li jfisser l-istess bħal 'ġagħad'.

 • verb.mt | żgrada

  lura żgrada zokk morfemiku: -grad- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżgrada tiżgrada jiżgrada tiżgrada niżgradaw tiżgradaw jiżgradaw żgradajt żgradajt żgrada żgradat żgradajna żgradajtu żgradaw żgrada żgradaw ​

 • verb.mt | ġarr

  lura ġarr to carry sth to move house to get carried away tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: ġ-r-r trilitteru sħiħ trux imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nġorr ġġorr jġorr ġġorr nġorru ġġorru jġorru ġarrejt ġarrejt ġarr ġarret ġarrejna ġarrejtu ġarrew ġorr ġorru ​

 • verb.mt | żdinga

  lura żdinga zokk morfemiku: -żding- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżdinga tiżdinga jiżdinga tiżdinga niżdingaw tiżdingaw jiżdingaw żdingajt żdingajt żdinga żdingat żdingajna żdingajtu żdingaw żdinga żdingaw ​

 • verb.mt | żnazzjonalizza

  lura żnazzjonalizza zokk morfemiku: -nazzjon- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżnazzjonalizza tiżnazzjonalizza jiżnazzjonalizza tiżnazzjonalizza niżnazzjonalizzaw tiżnazzjonalizzaw jiżnazzjonalizzaw żnazzjonalizzajt żnazzjonalizzajt żnazzjonalizza żnazzjonalizzat żnazzjonalizzajna żnazzjonalizzajtu żnazzjonalizzaw żnazzjonalizza żnazzjonalizzaw ​

 • verb.mt | żboxxla

  lura żboxxla zokk morfemiku: -boxxl- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżboxxla tiżboxxla jiżboxxla tiżboxxla niżboxxlaw tiżboxxlaw jiżboxxlaw żboxxlajt żboxxlajt żboxxla żboxxlat żboxxlajna żboxxlajtu żboxxlaw żboxxla żboxxlaw Nota: konjugazzjoni alternattiva: niżboxxla tiżboxxla jiżboxxla tiżboxxla niżbuxxlaw tiżbuxxlaw jiżbuxxlaw żbuxxlajt żbuxxlajt żboxxla żbuxxlat żbuxxlajna żbuxxlajtu żbuxxlaw

 • verb.mt | żvergonja

  lura żvergonja zokk morfemiku: -vergonj- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżvergonja tiżvergonja jiżvergonja tiżvergonja niżvergonjaw tiżvergonjaw jiżvergonjaw żvergonjajt żvergonjajt żvergonja żvergonjat żvergonjajna żvergonjajtu żvergonjaw żvergonja żvergonjaw ​

 • verb.mt | żmalta

  lura żmalta zokk morfemiku: -żmalt- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżmalta tiżmalta jiżmalta tiżmalta niżmaltaw tiżmaltaw jiżmaltaw żmaltajt żmaltajt żmalta żmaltat żmaltajna żmaltajtu żmaltaw żmalta żmaltaw ​

 • verb.mt | umilja

  lura umilja zokk morfemiku: -umilj- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma numilja tumilja jumilja tumilja numiljaw tumiljaw jumiljaw umiljajt umiljajt umilja umiljat umiljajna umiljajtu umiljaw umilja umiljaw ​

 • verb.mt | żbrixxa

  lura żbrixxa zokk morfemiku: -żbrixx- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżbrixxa tiżbrixxa jiżbrixxa tiżbrixxa niżbrixxaw tiżbrixxaw jiżbrixxaw żbrixxajt żbrixxajt żbrixxa żbrixxat żbrixxajna żbrixxajtu żbrixxaw żbrixxa żbrixxaw ​

 • verb.mt | żmobilita

  lura żmobilita zokk morfemiku: -mobil- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżmobilita tiżmobilita jiżmobilita tiżmobilita niżmobilitaw tiżmobilitaw jiżmobilitaw żmobilitajt żmobilitajt żmobilita żmobilitat żmobilitajna żmobilitajtu żmobilitaw żmobilita żmobilitaw ​

 • verb.mt | żbarra

  lura żbarra zokk morfemiku: -żbarr- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżbarra tiżbarra jiżbarra tiżbarra niżbarraw tiżbarraw jiżbarraw żbarrajt żbarrajt żbarra żbarrat żbarrajna żbarrajtu żbarraw żbarra żbarraw ​

 • verb.mt | żvela

  lura żvela zokk morfemiku: -vel- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżvela tiżvela jiżvela tiżvela niżvelaw tiżvelaw jiżvelaw żvelajt żvelajt żvela żvelat żvelajna żvelajtu żvelaw żvela żvelaw ​

 • verb.mt | żvolġa

  lura żvolġa zokk morfemiku: -żvolġ- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżvolġi tiżvolġi jiżvolġi tiżvolġi niżvolġu tiżvolġu jiżvolġu żvolġejt żvolġejt żvolġa żvolġiet żvolġejna żvolġejtu żvolġew żvolġi żvolġu ​

 • verb.mt | żgura

  lura żgura zokk morfemiku: -żgur- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżgura tiżgura jiżgura tiżgura niżguraw tiżguraw jiżguraw żgurajt żgurajt żgura żgurat żgurajna żgurajtu żguraw żgura żguraw ​

 • verb.mt | ġelġel

  lura ġelġel to crack or split tip: forma: ewlieni I għerq: mudell: ġ-l-ġ-l kwadrilitteru sħiħ ​ imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma nġelġel ġġelġel jġelġel ġġelġel nġelġlu ġġelġlu jġelġlu ġelġilt ġelġilt ġelġel ġelġlet ġelġilna ġelġiltu ġelġlu ġelġel ġelġlu Nota: il-verb 'ġenġen' huwa varjant.

 • verb.mt | żgurizza

  lura żgurizza zokk morfemiku: -żgur- imperfett perfett imperattiv jiena inti huwa hija aħna intom huma niżgurizza tiżgurizza jiżgurizza tiżgurizza niżgurizzaw tiżgurizzaw jiżgurizzaw żgurizzajt żgurizzajt żgurizza żgurizzat żgurizzajna żgurizzajtu żgurizzaw żgurizza żgurizzaw ​

 • | verb.mt

  verb.mt huwa bla ħlas, iżda l-manutenzjoni tiegħu xorta tiswa l-flus. Kull donazzjoni, żgħira kemm tkun żgħira, hija apprezzata ferm. Grazzi bil-quddiem tal-għajnuna! AGĦFAS HAWN

 • | verb.mt

  B Ċ D F Ġ G GĦ H Ħ J K L M N P Q R S T V W X Z Ż

 • verb.mt | Kif ikun il-verb Semitiku?

  Kif ikun il-verb Semitiku? trilitteru bl-għerq kvkvk rabat (r-b-t) kiser (k-s-r) seraq (s-r-q) sħiħ Verb m'hemmx j jew w fl-għerq kwadrilitteru bl-għerq kvkkvk werwer (w-r-w-r) gerger (g-r-g-r) farfar (f-r-f-r) trux bl-għerq kvkk, b'konsonanti doppja fl-aħħar radd (r-d-d) żamm (ż-m-m) għadd (għ-d-d) xebbiehi jibda bil-w wasal (w-s-l) wiret (w-r-t) waqa' (w-q-għ) dgħajjef hemm j jew w fl-għerq moħfi ikollu j jew w f'nofs l-għerq bies (b-w-s) għam (għ-w-m) sab (s-j-b) nieqes ikollu j fl-aħħar tal-għerq ġera (ġ-r-j) mexa (m-x-j)

uża ċ, ħ, ġ jew ż

M'għandekx? Ara hawn, hawn u hawn