top of page

aġixxa

to act

zokk morfemiku:

-aġixx-

intranżittiv

tranżittività:

imperfett

perfett

imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

naġixxi
taġixxi
jaġixxi
taġixxi
naġixxu
taġixxu
jaġixxu

aġixxejt
aġixxejt
aġixxa
aġixxiet
aġixxejna
aġixxejtu
aġixxew

aġixxi

aġixxu

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

negattiv
tal-imperfett

negattiv
tal-perfett

negattiv
tal-imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

ma naġixxix
ma taġixxix
ma jaġixxix
ma taġixxix
ma naġixxux
ma taġixxux
ma jaġixxux

ma aġixxejtx
ma aġixxejtx
ma aġixxiex
ma aġixxietx
ma aġixxejniex
ma aġixxejtux
ma aġixxewx

taġixxix

taġixxux

Nota: wieħed mill-verbi rari li dejjem iżomm l-infiss -ixx- fil-konjugazzjonijiet kollha tiegħu, u minħabba f'hekk isir parti integrali miz-zokk morfemiku.

pronomi mehmużin

bottom of page