top of page

Dikjarazzjoni ta’ privatezza

L-aħħar aġġornament: it-22 ta’ Jannar 2023

 

Dan is-sit web u s-siti web l-oħrajn ta’ Għidha bil-Malti (jiġifieri ghidhabilmalti.mt, qawl.mt u ismijietmaltin.crd.co) jużaw il-cookies u teknoloġiji simili. L-informazzjoni anonima li tinġabar tintuża biss biex tiġi analizzata l-imġiba tal-utenti fuq dawn is-siti u jittejjeb il-kontenut tagħhom.

▪ X’inhi cookie?

Cookie hija fajl żgħir magħmul minn ittri u numri li jinżamm fuq il-brawżer jew il-hard drive tal-kompjuter tiegħek. Il-cookies huma utli għal din is-sit għaliex bis-saħħa tagħhom ikunu jistgħu jsiru ċerti osservazzjonijiet, bħal ngħidu aħna kemm-il utent iżur dan is-sit kuljum, liema huma l-aktar verbi li jfittxu l-utenti, eċċ. Tista’ ssir taf aktar dwar il-cookies fuq
allaboutcookies.org.

▪ X’inhuma l-cookies li jintużaw?

L-ewwel nett, il-cookies jistgħu jkunu jew cookies tas-sessjoni jew cookies persistenti. Fil-każ tal-cookies tas-sessjoni, l-apparat tal-utent ineħħi awtomatikament dawk il-cookies wara li jagħlaq il-brawżer. Min-naħa l-oħra, il-cookies persistenti jibqgħu fuq l-apparat tal-utent għal perjodu ta’ żmien stabbilit.

It-tieni nett, hemm żewġ tipi ġenerali ta’ cookies: cookies tal-ewwel parti u cookies ta’ partijiet terzi. Il-cookies tal-ewwel parti jiġu servuti direttament minn dan is-sit web għal ġol-apparat tal-utent; ġeneralment jintużaw biex jinżammu l-preferenzi u l-għażliet li jagħmel l-utent biex ikun jista’ jfittex fis-sit. Il-cookies ta’ partijiet terzi jiġu servuti minn fornitur ta’ servizz separat f’isem dan is-sit web; dawn jintużaw b’mod komuni għal skopijiet bħall-analitika tal-web jew ir-reklamar. Dan is-sit web juża kemm cookies tal-ewwel parti (min-naħa ta' Wix.com) kif ukoll ta’ partijiet terzi, jiġifieri min-naħa ta' Piwik Pro għall-analitika tal-web, kif imsemmi hawn taħt.

▪ Analitika tal-Web

Is-siti web ta’ Għidha bil-Malti jużaw Piwik Pro biex josservaw ix-xejriet ġenerali fl-użu tagħhom. Piwik Pro jiġbor biss informazzjoni aggregata, li ma tħalli bl-ebda mod lil ħadd jidentifika xi utent partikolari. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok żur il-
Piwik Pro Help Centre. Dan is-servizz intgħażel b'attenzjoni kbira, peress li jirrispetta bis-sħiħ ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR).

Google Analytics huwa illegali fl-Unjoni Ewropea, u għaldaqstant ma jintużax.

▪ Kif tista’ tagħżel li ma tipparteċipax

Il-biċċa l-kbira tal-brawżers iħalluk tikkontrolla l-cookies permezz tas-settings tagħhom, u f'dak il-każ tista’ titfi l-cookies fis-settings tal-brawżer tiegħek. Tista’ tħassar ukoll cookies wara li jkunu tqiegħdu fuq l-apparat tiegħek. Jekk titfi jew tħassar il-cookies, xi partijiet tas-siti web li tidħol fihom jistgħu jieħdu aktar ħin biex jaħdmu, jew jistgħu ma jaħdmux kif suppost.

bottom of page