top of page

Min jiena ?

Jiena Reuben Degiorgio, l-awtur u d-diżinjatur taʼ verb.mt.

Għandi Baċellerat fil-Franċiż u fl-Ingliż kif ukoll Maġisteru fit-Traduzzjoni, it-tnejn li huma mill-Università taʼ Malta. Naf bil-Malti, bl-Ingliż, bit-Taljan, bil-Franċiż u bl-Olandiż.

Wara li temmejt l-istudji tiegħi fl-2010, mort naħdem Brussell bħala traduttur, reviżur u terminologu matul disaʼ snin fl-unità tat-traduzzjoni Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fl-2019 mort naħdem il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew bħala amministratur u għadni hemm sʼissa.

Il-ħtieġa għal konjugatur tal-verbi Maltin kienet ilha tinħass u xtaqt nimla dan il-vojt. Xammart il-kmiem u verb.mt inbena mill-qiegħ fi żmien sentejn, bʼreqqa kbira u bl-għajnuna taʼ esperti fil-qasam. Sa fl-aħħar nistgħu nħossuna kburin li għandna konjugatur tal-verbi bil-Malti li huwa elettroniku, sħiħ, bla ħlas u li tistaʼ tafda fih bʼgħajnejk magħluqin. Ġbart ftit inqas minn 6000 verb, jiġifieri l-verbi kollha bl-għerq u l-verbi kollha li rnexxieli nsib biz-zokk morfemiku. Il-Malti għani sew, u din hija prova ċarissima taʼ kemm għandna ngħożżuh.

Verb.mt huwa riżorsa li tidher fil-lista biblijografika tal-Malti u fil-ħoloq issuġġeriti mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Deher ukoll fil-ktejjeb diġitali tal-kampanja L-Ilsien Malti għal Qalbi li tnediet mill-Uffiċċju tal-President taʼ Malta. Bis-saħħa tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, verb.mt qiegħed ukoll jingħata appoġġ finanzjarju.

reuben degiorgio
bottom of page