top of page

abita

to inhabit

zokk morfemiku:

-abit-

intranżittiv

tranżittività:

imperfett

perfett

imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

nabita
tabita
jabita
tabita
nabitaw
tabitaw
jabitaw

abitajt
abitajt
abita
abitat
abitajna
abitajtu
abitaw

abita

abitaw

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

negattiv
tal-imperfett

negattiv
tal-perfett

negattiv
tal-imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

ma nabitax
ma tabitax
ma jabitax
ma tabitax
ma nabitawx
ma tabitawx
ma jabitawx

ma abitajtx
ma abitajtx
ma abitax
ma abitatx
ma abitajniex
ma abitajtux
ma abitawx

tabitax

tabitawx

pronomi mehmużin

bottom of page