top of page

abolixxa

to abolish

zokk morfemiku:

-abol-
-abboll-

tranżittiv

tranżittività:

imperfett

perfett

imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

nabolixxi
tabolixxi
jabolixxi
tabolixxi
nabolixxu
tabolixxu
jabolixxu

abolejt
abolejt
abolixxa
aboliet
abolejna
abolejtu
abolew

abolixxi

abolixxu

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

negattiv
tal-imperfett

negattiv
tal-perfett

negattiv
tal-imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

ma nabolix
ma tabolix
ma jabolix
ma tabolix
ma nabolux
ma tabolux
ma jabolux

ma abolejtx
ma abolejtx
ma aboliex
ma abolietx
ma abolejniex
ma abolejtux
ma abolewx

tabolix

tabolux

Nota: il-verb abbollixxa huwa varjant.

pronomi mehmużin

bottom of page