top of page

abroga

to abrogate

zokk morfemiku:

-abrog-

tranżittiv

tranżittività:

imperfett

perfett

imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

nabroga
tabroga
jabroga
tabroga
nabrogaw
tabrogaw
jabrogaw

abrogajt
abrogajt
abroga
abrogat
abrogajna
abrogajtu
abrogaw

abroga

abrogaw

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

negattiv
tal-imperfett

negattiv
tal-perfett

negattiv
tal-imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

ma nabrogax
ma tabrogax
ma jabrogax
ma tabrogax
ma nabrogawx
ma tabrogawx
ma jabrogawx

ma abrogajtx
ma abrogajtx
ma abrogax
ma abrogatx
ma abrogajniex
ma abrogajtux
ma abrogawx

tabrogax

tabrogawx

pronomi mehmużin

bottom of page