top of page

arbitra

to arbitrate

zokk morfemiku:

-arbitr-

intranżittiv

tranżittività:

imperfett

perfett

imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

narbitra
tarbitra
jarbitra
tarbitra
narbitraw
tarbitraw
jarbitraw

arbitrajt
arbitrajt
arbitra
arbitrat
arbitrajna
arbitrajtu
arbitraw

arbitra

arbitraw

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

negattiv
tal-imperfett

negattiv
tal-perfett

negattiv
tal-imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

ma narbitrax
ma tarbitrax
ma jarbitrax
ma tarbitrax
ma narbitrawx
ma tarbitrawx
ma jarbitrawx

ma arbitrajtx
ma arbitrajtx
ma arbitrax
ma arbitratx
ma arbitrajniex
ma arbitrajtux
ma arbitrawx

tarbitrax

tarbitrawx

pronomi mehmużin

bottom of page