top of page

awgura

to congratulate

zokk morfemiku:

-awgur-

tranżittiv

tranżittività:

imperfett

perfett

imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

nawgura
tawgura
jawgura
tawgura
nawguraw
tawguraw
jawguraw

awgurajt
awgurajt
awgura
awgurat
awgurajna
awgurajtu
awguraw

awgura

awguraw

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

negattiv
tal-imperfett

negattiv
tal-perfett

negattiv
tal-imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

ma nawgurax
ma tawgurax
ma jawgurax
ma tawgurax
ma nawgurawx
ma tawgurawx
ma jawgurawx

ma awgurajtx
ma awgurajtx
ma awgurax
ma awguratx
ma awgurajniex
ma awgurajtux
ma awgurawx

tawgurax

tawgurawx

pronomi mehmużin

bottom of page