top of page

astiena

to abstain

zokk morfemiku:

-astien-
-asten-
-astjen-

intranżittiv

tranżittività:

imperfett

perfett

imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

nastieni
tastieni
jastieni
tastieni
nastienu
tastienu
jastienu

astenejt
astenejt
astiena
asteniet
astenejna
astenejtu
astenew

astieni

astienu

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

negattiv
tal-imperfett

negattiv
tal-perfett

negattiv
tal-imperattiv

jiena

inti

huwa

hija

aħna

intom huma

ma nastenix
ma tastenix
ma jastenix
ma tastenix
ma nastenux
ma tastenux
ma jastenux

ma astenejtx
ma astenejtx
ma asteniex
ma astenietx
ma astenejniex
ma astenejtux
ma astenewx

tastenix

tastenux

Nota: il-verbi astjena u astena huma varjanti.

pronomi mehmużin

bottom of page